Logo
Cryptofalka
Kezdőknek
Árfolyamok
Tagságok
Tőzsdék
Shop

A weboldalunk sütiket használ 🍪

Az Ön adatainak védelme fontos a számunkra! Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozása, a webhelyhasználat megértése és marketing tevékenységeink támogatása érdekében sütiket alkalmazhat. További információ erről az Adatvédelmi Tájékoztatóban.

ELYSIUM 22 INVEST KFT. & CRYPTOFALKA.HU

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

  1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse ELYSIUM 22 INVEST KFT. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

  2. A jelen Tájékoztató a CRYPTOFALKA.HU és SHOP.CRYPTOFALKA.HU Honlapokon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

  3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

  4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

  5. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

  1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

  2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek:

   1. a.)ELYSIUM 22 INVEST KFT. (2724, Újlengyel Kossuth Lajos utca 86., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-214001; adószáma; 27174337-2-13 Adatkezelő 1) valamint

   2. b.) IT ADATKEZELŐ (1119 Budapest Mohai út 26. fszt. 1, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01 09 401832; adószáma 27878763-2-43; Adatkezelő 2).

   Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

   Adatkezelő 1 a Honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlap(ok)on keresztül elérhető Szolgáltatásokat.

   Adatkezelő 2 a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen technológiai szolgáltatásokat biztosít.

   A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a Honlap(ok)on regisztráló Felhasználó által az adott Szolgáltatásra történő regisztrációkor és az adott Honlap(ok) használata során megadott Személyes adatait az egyik Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

   A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

   Az Adatkezelő 2 által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. Az Adatkezelő 2 adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://giratorteam.hu/privacy vagy https://giratorteam.hu/assets/privacy.pdf

  3. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

   2.4. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

   2.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

   Név Cím Szolgáltatás Adatkezelési tájékoztató linkje

   Girator Team Kft.

   1119 Budapest

   Mohai út 26.

   fszt. 1

   informatikai, fejlesztési, üzemeltetési és tárhely szolgáltatás

   https://giratorteam.hu/privacy

   Barion Payment Zrt.

   H-1117,

   Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet<

   fizetéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása

   https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

   Coinbase Ireland Limited

   70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin D02 R296

   fizetéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása

   https://www.coinbase.com/legal/eea

   KBOSS.hu Kft (Számlázz.hu)

   1031 Budapest, Záhony utca 7/D.

   könyvelési, számlázási szolgáltatások

   https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

   Hotjar Limited

   Level 2 St. Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, ST

   Julian’s STJ

   1000, Malta

   felhasználókkal kapcsolatos viselkedés elemzési szolgáltatást

   https://www.hotjar.com/legal/suppor t/dpa/

   Discord

   444 De Haro

   Street #200, San Francisco, CA 94107, USA.

   közvetlen üzenetek és csoportos közvetlen üzenetek, szerverszolgáltatás

   https://discord.com/privacy

   Facebook Ireland Ltd.

   4 Grand Canal Square,

   Grand Canal Harbour, Dublin 2

   Írország

   a Honlapok facebook oldalaihoz kapcsolódóan

   https://www.facebook.com/about/privacy

   Google LLC.

   18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország

   felhasználói aktivitással kapcsolatos statisztikai adatokat biztosítása, és hirdetés kiszolgálás

   https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

   MailChimp: The Rocket Science Group, LLC

   675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

   Hírlevél szolgáltatás

   https://mailchimp.com/gdpr/

   MongoDB Atlas: MongoDB, Inc.

   Broadway 38th Floor New York, NY 10019 Egyesült Államok

   Rendszer adatbázis

   1633 +1 866 237 8815,

   https://www.mongodb.com/contact Szerver fizikai lokációja: St. Ghislain, Belgium, Europe

   Contabo GmbH

   Aschauer Straße 32a, 81549

   München,

   Németország

   Infrastruktúra

   https://contabo.com/en/legal/privacy/ Szerverek fizikai lokációja: Germany, Europe

   Microsoft Azure: Microsoft Corp

   Redmond, Washington, USA

   Rendszer infrastruktúra

   https://azure.microsoft.com/en-us/contact/ https://servicetrust.microsoft.com/viewpage/GDPR

   Szerverek fizikai lokációja: Amsterdam,

   Netherlands, Europe

   Amazon Web Services: Amazon.com, Inc.

   Seattle, Washington, USA

   Tárhely(BLOB), CDN, Email

   https://aws.amazon.com/contact-us/ https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

   Szerver fizikai lokációja: Frankfurt,

   Germany, Europe

   Cloudflare: Cloudflare, Inc.

   San Francisco, California, USA

   DNS, Networking

   https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

    1. Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett CRYPTOFALKA.HU és SHOP.CRYPTOFALKA.HU internetes oldalak, sajtótermékek, és ezen honlapok aloldalai.

    2. „Szolgáltatás(ok)”: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon keresztül.

    3. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapokat látogatja vagy Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatait.

   2.9 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

   2.10. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

  1. A Honlapok látogatásához kapcsolódó Adatkezelés:

   1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, a Honlapra történő belépéskor az Adatkezelő 2 rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

    Ebben az esetben az Adatkezelés céljai az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

    Az adatok rögzítésére a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül kerül sor, mivel az a Szolgáltatás jogszerű biztosításához szükséges (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében).

   2. Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom elő állításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt Személyes adatok lehetnek:

    - az érintett neve, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

   3. Az Adatkezelés célja a tartalomszolgáltatás biztosítása.

    A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Ezen felül az adatkezelő kérheti az érintett

    hozzájárulását, amelynek megadása esetén az Adatkezelésre elsődlegesen a hozzájárulás alapján kerül sor.

  2. További szolgáltatások igénybevétele a Honlapon keresztül:

   1. Ha a Felhasználó a Honlapokon elérhető tartalmakat regisztrálva fogyasztja, akkor az Adatkezelő 2 kezelheti a Felhasználó alábbi Személyes adatait: név, irányítószám, cím, cégnév, felhasználói név, e-mail cím, discord felhasználónév, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

    Ebben az esetben az Adatkezelés céljai az Érintett jogosultságainak (az Érintett által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása; a szolgáltatások biztosítása, az Érintettek jogainak védelme, az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és technikai fejlesztése; statisztikák készítése, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Az adatok rögzítésére, kezelésére a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) kerül sor.

    A Személyes adatok kezelésére a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   2. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő 1 részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld (kapcsolatfelvétel), úgy az Adatkezelő 1 rögzíti a Felhasználó e-mail címét, az konkrét esettől függően nevét, valamint az e-mailben megadott egyéb személyes adatait, és azokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Ebben az esetben az Adatkezelés célja az Érintett megkeresésében foglaltak teljesítése. Az Adatkezelésre az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor.

   3. Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Gmail, Discord vagy a Facebook fiókját összeköti a Honlapokkal, akkor az Adatkezelők a fentiekben hivatkozottakon felül – esettől függően – a Felhasználó következő Személyes adatait kezelhetik: Google fiókhoz tartozó e-mail cím, Google fiókhoz tartozó profilnév és profil kép, facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url, Discord fiókhoz tartozó e-mail cím, profilnév és profil kép.

    Ebben az esetben az Adatkezelés céljai az Érintett jogosultságainak (az Érintett által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása; a szolgáltatások biztosítása, az Érintettek jogainak védelme, az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és technikai fejlesztése; statisztikák készítése, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. A Személyes adatok kezelésére a Felhasználók önkéntes hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor.

   4. Ha a Felhasználó ahhoz hozzájárulását adta, akkor az Adatkezelő1 részére hírlevelet küld. Ebben az esetben Adatkezelő1 kezeli a Felhasználó nevét és e-mail címét, valamint esetenként kérdőívek használatával a Felhasználóról (így érdeklődési köréről, tartalomfogyasztási szokásairól, demográfiájáról) további adatokat gyűjthet. Ezekben az esetekben az Adatkezelés céljai lehetnek az Érintettel való kapcsolattartás, statisztikák, elemzések készítése. Az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul.

  3. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

  4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

  5. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott

   e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

   3.6. Szolgáltatásokra való előfizetés esetében bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben az Adatkezelés jogalapjai lehetnek a tartalomszolgáltatás; szolgáltatások teljesítése; statisztikák, elemzések készítése; közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eseményértesítő stb.); a Felhasználók jogainak védelme; az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

   3.7. Nyereményjátékok esetében minden esetben külön szabályzatban kerülnek meghatározásra az adatkezelés elvei, egyben az Adatkezelés jogalapjai lehetnek statisztikák, elemzések készítése; közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, esemény értesítő stb.); egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása; a Felhasználók jogainak védelme; az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

 4. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TOVÁBBI ADATOK KÖRE

  1. Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „sütit”) helyeznek el. A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy süti nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

  2. Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, sütik alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

  3. Az Adatkezelők a Honlapok kialakításának optimalizálása érdekében időről-időre információt gyűjtenek a Felhasználók olvasói szokásairól. Ezen eljárás során az Adatkezelők a Felhasználók IP címeit kezelik, amelyet azonban az eljárás kezdetekor megfosztanak személyes jellegétől, így azok alapján egyedi Felhasználó azonosítása már nem lehetséges. Az eljárásban nem kerül sor egyedi minták képzésére vagy felhasználására, az adatokat az Adatkezelők összesített és átlagolt formában kezelik és értékelik.

  4. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 5. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

   1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

   2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

   3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

   4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

   5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, Így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot — a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül — nem gyűjt.

   6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

   7. ​A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

   8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

   9. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

   10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezésére az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 6. AZ ADATKEZELÉSEK IDÓTARTAMA

   1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

   2. A Felhasználó által kizárólag kapcsolatfelvétel vagy reklamációkezelés céljából küldött e-mailek és postai úton megküldött levelek esetén, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet, vagy levélben esetlegesen megjelölt címet, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az

    Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

   3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül.

   4. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére Irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

   5. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor — bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

   6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 7. A FELHASZNÁLÓ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

   1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel az alábbiakra:

    • az Adatkezelés céljai;

    • az érintett Személyes adatok kategória;

    • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

    • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

     -az Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

    • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

    • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

    • az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

   1. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a [email protected] e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

   2. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megadott e-mail címéről küldi.

   3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

   4. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

   5. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok az Adatkezelő fenti e-mail címére Írt e-mail útján, illetve az egyes Hírlevelek végén szereplő linkre kattintva módosíthatók. Személyes adat módosítására Irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

   6. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható,

    • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

    • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

    • jogi Igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   7. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére Irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

   8. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

   9. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

    • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

    • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

    • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett Igényli azokat jogi Igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

    • az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   10. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

   11. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

    • ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

    • az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;

    • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

     Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

   12. Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogára és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi incidensről. A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

    • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket mint például a titkosítás alkalmazása amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

    • az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogára és szabadságára jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

    • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 8. ADATFELDOLGOZÁS

   1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi Igénybe.

   2. ​Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

   3. ​Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó Igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

   4. ​Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa Személyes adatait az Adatfeldolgozók részére.

 9. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

  1. Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

   A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

   Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

  2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

   Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

   Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók:

   Adatkezelő neve

   Adatkezelő címe

   Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

   Facebook Ireland Ltd.

   4 Grand Canal Square, Grand Canal

   Harbour, Dublin 2 Írország

   https://www.facebook.com/privacy

   Google LLC.

   18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország

   https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

   Discord

   444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107, USA.

   https://discord.com/privacy

  3. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

   A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.

   E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben sütik, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

   Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a sütik használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett süti beazonosítása az adott sütihez kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

   E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

   Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

   Adatkezelő neve Adatkezelő címe Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

   Facebook Ireland Ltd.

   4 Grand Canal Square, Grand Canal

   Harbour, Dublin 2 Írország

   https://www.facebook.com/privacy

   Google LLC.

   18 Lower Leeson Street, Dublin 2,

   DO2 HE97

   https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

   Hotjar Limited

   Level 2 St. Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, ST Julian’s STJ 1000, Malta

   https://www.hotjar.com/legal/support/dpa/

  4. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók

   Adatkezelő1 együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató sütik, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

   E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

   Adatkezelő neve

   Adatkezelő címe

   Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

   Facebook Ireland Ltd.

   4 Grand Canal Square, Grand Canal

   Harbour, Dublin 2 Írország

   https://www.facebook.com/privacy

   Messenger

   USA, Kalifornia, Menlo Park,

   https://www.facebook.com/policy.php

   Discord

   444 De Haro Street #200, San Francisco,

   CA 94107, USA.

   https://discord.com/privacy

  5. Felület (tárhely) biztosítása esetén

   A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen.

   Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosít, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhely szolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.

  6. Egyéb Külső szolgáltatók

   Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:

   Adatkezelő neve

   Adatkezelő címe

   Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

   Facebook Ireland Ltd.

   Írország, Dublin 2, 4 Grand Canal

   Square, Grand Canal Harbour

   https://www.facebook.com/about/privacy/update

   Google LLC.

   Mountain View, California

   https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

   Instagram LLC.

   Írország, Dublin, Grand Canal Dock Grand Canal Quay 4.

   https://www.facebook.com/about/privacy/update

   Pinterest Europe Ltd.

   Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország.

   https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

   Twitter International Company

   Írország, Dublin, Fenian St 26.

   https://twitter.com/en/privacy/previous/version_12

   YouTube LLC

   USA, Kalifornia, San Bruno

   https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

   E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 10. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

  1. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen adattovábbítás tekintetében a Felhasználó megadja kifejtett és egyértelmű hozzájárulását jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása — hacsak jogszabály ettől eltérően nem

   rendelkezik kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására Őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

  3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 11. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

   1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

   2. A Felhasználó a honlapra történő következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az [email protected] e-mail címen.

  2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:[email protected]; honlap: www.naih.hu ) fordulhat.

  3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per — az érintett választása szerint — az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2023.10.31.

SÜTI BEÁLLÍTÁSOK

 1. MIK AZOK A SÜTIK, HOGYAN TUDOD MÓDOSÍTANI A BEÁLLÍTÁSOKAT?

  A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a Te eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldalunk különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

  A sütik kezelésére vonatkozó beállításaidat, hozzájárulásodat az alábbi linkre kattintva módosíthatod, illetve visszavonhatod.

  Aktuális beállításod: A böngésződ beállításai, vagy hirdetésblokkoló használata miatt a beállítások nem módosíthatók!

  A fenti beállításokon túl a böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást.

  Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz:

  A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 2. MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK A WEBOLDALUNKON?

  1. Elengedhetetlenül szükséges sütik

   Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

  2. Preferenciális sütik

   A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az általad előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodsz.

  3. Statisztikai célú sütik

   Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

  4. Marketing célú sütik

   A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

  5. Teljesítményt biztosító sütik

   Bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

   A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
   A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

   Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap

   Téma cookie: A weboldalon kiválasztott téma (sötét/világos). Élettartam 365 nap.

   Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

   Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

   Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:https://www.facebook.com/privacy/explanation

   Hotjar Marketing (Hotjar cookie) A https://www.hotjar.com marketing szolgáltatás, amely anonim módon adatokat gyűjt a felhasználók oldalon végzett tevékenységéről, például melyik gombra kattintanak gyakran, mennyi időt töltenek az oldalon stb. Érzékeny adatokat, pl. név, e-mail cím, számlázási adatok, beírt szövegek, stb. a HotJar nem gyűjti, csak technikai adatokat.

   CoinMarketCapA CoinMarketCap egy kriptovaluta árfolyamokat szolgáltató weboldal és API szolgáltatás. Weboldalunk ezt a szolgáltatást használja az aktuális kriptovaluta árfolyamok megjelenítéséhez. Ez a szolgáltatás cookie-kat helyezhet el az oldalon ahol használva van, melyről itt olvashat bővebben: https://coinmarketcap.com/hu/cookie-policy/

   TradingViewA TradingView egy tőzsdei grafikonokat szolgáltató weboldal. Weboldalunk ezt a szolgáltatást használja az aktuális kriptovaluta árfolyamok grafikonjainak megjelenítéséhez. Ez a szolgáltatás cookie-kat helyezhet el az oldalon ahol használva van, melyről itt olvashat bővebben https://www.tradingview.com/cookies-policy/

 3. HOL TÖRTÉNIK MEG A TÁJÉKOZTATÁS ÉS A HOZZÁJÁRULÁS A SÜTI KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

  Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatod meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő közepén, amely tájékoztat téged arról, hogy a Cryptofalka.hu milyen sütiket alkalmaz, és meg tudod határozni azt, hogy mely sütikhez adod a hozzájárulásod. Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy linket ehhez a cookie tájékoztatóhoz is.

 4. KIHEZ FORDULHATOK, HA SÜTI KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIM VANNAK?

Bármilyen, sütik kezelésére vonatkozó kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az [email protected] e-mail címen.