Bitcoin és kriptovaluta adózás ultimate kisokos 2021

Szerző: | febr 9, 2021 | Árfolyam elemzés, Blokklánc hasznos

Bitcoin és kriptovaluta adótanácsadóhoz fordultunk, hogy bemutathassuk az adózás bonyolult témáját 2021-ben. Bányászat, kereskedés, staking, lending. ✅

A magánszemélyek számára szóló legfrissebb kriptovaluta adózás irányelveit itt találjátok a frissített cikkünkben!

Magyarországon a virtuális pénzeszközökre vonatkozó speciális szabályozás továbbra sem került megalkotásra. Azonban nincs olyan törvényi szabályozás sem, amely tiltaná a bitcoin és más kriptovaluták használatát. Az adózók jelenleg egyedi, nem kötelező érvényű adóhatósági állásfoglalások és a meglévő általános érvényű jogszabályok alapján tudnak következtetni a szabálykövető magatartásra. A kriptovalutákhoz kapcsolódó adózási kérdéseket célszerű annak megfelelően áttekinteni, hogy az adózó milyen módon jut hozzá a virtuális fizető eszközhöz. A továbbiakban a legjellemzőbb vagyonszerzési eseteket vizsgáljuk meg.

 

1. Kriptovaluta bányászat adózása: magánszemélyként, vállalkozóként 2021-ben

1.1 Hogyan adózzon a kriptovaluta bányász magánszemélyként?

Amennyiben a magánszemély bányászat révén jut hozzá a kriptovalutáihoz, a tevékenysége a személyi jövedelemadó rendszerében önálló tevékenységnek minősül. Bevételként kell kezelni a kibányászott bitcoin szokásos piaci értékét. Szokásos piaci érték lehet a megszerzés időpontjában érvényes, törvényes fizetőeszközben megállapított átváltási árfolyam. Két lehetőség van költségelszámolásra. 10%-os költséghányad alkalmazása vagy a tételes költségelszámolás.

Tételes költségelszámolás esetében a bevétellel szemben a jövedelem megállapításához elszámolható az e tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt költség. Ilyen lehet a tárgyi eszközök beruházási költségének tárgyévi értékcsökkenése vagy a villamos energia díj. Fontos, hogy azokat a költségeket lehet csak elszámolni amelyek a bevételszerző tevékenység folytatása érdekében merülnek fel. Az adóévben ténylegesen kifizetett bizonylaton lévő tétel (névre szóló számla, számviteli bizonylat, adásvételi szerződés) számolható el költségként. 

A megállapított jövedelem után a magánszemély 15%-os személyi jövedelemadó (szja) és 2020. július 01-től 15,5%-os szociális hozzájárulási adó (szocho) fizetésére kötelezett. Sajnálatos módon magánszemély esetében kriptovalutákkal kapcsolatos jövedelmeik után a szocho adónak nincsen felső határa. A magánszemély bányászok adóterhe a jövedelmük (bevétel – költségek) után 30,5%.

Spekulatív bányászat cryptofalka

Az Szja tv. alapján a jövedelem megállapításánál mind a bevételt, mind a költségeket forintban kell meghatározni. Érdemes részletes nyilvántartást (könyvelést) vezetni az elszámolt költségekről és bevételekről, hogy egy esetleges NAV ellenőrzés során alá legyen támasztva az adózó által kiszámolt jövedelem. A jövedelmeket tárgyévet követően az szja bevallásban kell bevallania magánszemélynek adózónak május 20-ig.

Önálló tevékenységből származó jövedelem után adóelőleget (szja és szocho) kell fizetni. Az adóelőleget a magánszemélynek kell megállapítani és befizetnie a negyedévet követő hónap 12. napjáig. Ezt követően a személyi jövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett összegeket elszámolni, esetleges különbözetet befizetni.

Ha a magánember kriptovaluta bányász nem váltja át a bányászott kriptovalutát fiat pénzre, hanem megtartja azt egy későbbi magasabb árfolyamon történő váltás reményében, akkor az ebből származó jövedelmét külön kell kezelnie a bányászattól és egyéb jövedelemként lesz adóköteles. Erről részletesen a 2. Befektetési célú kriptokereskedés című résznél írunk.

 

1.2 Hogyan adózzon a kriptovaluta bányász egyéni vállalkozóként?

Más a helyzet ha egyéni vállalkozóként végezzük a bányászatot. Ebben a formában több adózási forma közül is választhatunk.

Vállalkozói tételes költségelszámolás az Szja törvény szerint
A bevétel ilyenkor vállalkozói tevékenységből származó bevételnek minősül. A költségeket a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint lehet elszámolni. Hasonló módon a magánszemélyként végzett tételes költségelszámoláshoz itt is a névre szóló bizonylatokat kell gyűjteni és csak azokat lehet elszámolni, amelyek tárgyévben ki is lettek fizetve. A bevételekből le kell vonni a költségeket. Az így kapott jövedelem után kell adózni az szja bevallásban.

A jövedelem után 9%-os személyi jövedelemadót kell fizetni. A megmaradt osztalék alap (91%) után további 15%-os vállalkozói osztalékadó és 15,5%-os szochot kell fizetni. Ebben az esetben a szochonak van felső határa! A szocho adót mindaddig meg kell fizetni, amíg a magánszemély jövedelme a minimálbér huszonnégyszeresét (167.400 Ft * 24 = 4.017.600 Ft-ot) el nem éri. 2021-ben a szocho maximuma 622.728 Ft. Nagyon előny a magánemberként végzett bányászattal szemben, hogy a vállalkozónak van lehetősége veszteségelhatárolásra (korábbi évek veszteségeivel csökkenteni lehet az adóalapot).

Bitcoin és kriptovaluta konzultáció szalag I Cryptofalka

 

Szja átalányadó
Az egyéni vállalkozónak lehetősége van az átalányadózás választására is. 15 millió forint éves árbevétel alatt választható. Ez esetben a vállalkozói bevétel 40%-át számolhatja el költségként, az így megállapított jövedelem az összevont adóalapba tartozik, amely után 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetni. Az átalányadózó egyéni vállalkozó a TB járulékot, valamint a szociális hozzájárulási adót az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg.

KATA
Kata egy egyszerűsített adózási forma. Adózó bevétel nyilvántartásra kötelezett, nem kell vezetnie a költségeket. A havi kata adó befizetése után havonta 1 millió Ft bevétel eléréséig nem kell fizetnie más közterheket a NAV részére. Székhely, telephely szerinti önkormányzatnak kell iparűzési adót fizetni, melynek maximuma 50.000 Ft/év (2021-ben ez a felére csökkenthető). Ha 12 havi kata adót fizetett a vállalkozás, akkor 12 millió Ft bevételt termelhet egy naptári évben.

Vigyázat! 12 millió Ft felett további 40%-os adót kell fizetni a megszerzett bevétel után. A katás tevékenységet lehet főállásban (havi 50.000 ezer vagy 75.000 ezer Ft adó) illetve másodállásban (havi 25.000 ezer Ft adó) is végezni. 2021-ben az egy kifizetőtől (cég, egyéni vállalkozás, egyéb szervezet) származó bevételre ügyelni kell, 3 millió forint felett 40%-os külön adót kell fizetnie a belföldi kifizetőnek. Külföldi esetében a Katás adózó fizeti a külön adót. 3 millió forint felett 40%-os külön adót kell fizetnie a belföldi kifizetőnek. Külföldi esetében a Katás adózó fizeti a külön adót.

 

1.3 Hogyan adózzon a kriptovaluta bányász céges formában?

Céges formában is végezhető bányászat. A cégek fenntartása általában magasabb költségekkel jár, mint az egyéni vállalkozás keretében végzett tevékenység. Szüneteltetni, megszüntetni sem lehet őket egyik napról a másikra, mint az egyéni vállalkozásokat. Év végi adózásuk viszont kedvezőbb lehet. Leggyakoribb céges formák: Betéti társaság (Bt.), Korlátolt felelősségű társaság (Kft), Egyéni cég,

kriptovaluta bányászprogram

Társasági adó
Mindhárom cégformában választható. Röviden a bevételekből levonhatóak a költségek így keletkezik az adózás előtti eredmény. Az adózás előtti eredményből 9%-os társasági adót kell fizetni. A nyereséget tovább lehet görgetni következő évekre, nem kell azonnal leadózni. Később eldönthető milyen formában lesz a nyereség felhasználva.

KIVA
Mindhárom cégformában választható. Ez egy egyszerűsített adózási forma. Két adóalapja van. Egyiket a személyi jellegű kifizetések után kell megfizetni, másikat a cégből kivont tőke után. Az év közben üzembe helyezett beruházások értéke levonható a kiva alapból. Felső bevételi határa 3 milliárd forint. A KIVA adó mértéke 2021-ben 11%. Nagy előnye, hogy a személyi jellegű kifizetéseket a társasági adóval szemben 17% helyett 11% adó terheli. Jellemzően annak a vállalkozásnak éri meg ahol magasabb a bértömeg, illetve ahol visszaforgatják a vállalkozás nyereségét a beruházásokba.

KATA
Kft nem választhatja, Bt, egyéni cég igen. Egyéni vállalkozó résznél bővebben kifejtve megtalálod.

 

2. Adózás befektetési célú Bitcoin és kriptovaluta kereskedés után 2021-ben

2.1 Befektetési céllal vásárolt kriptovaluta értékesítéséből származó jövedelem magánemberként

Magyarországi szabályozás szerint 2021-ben a kriptovaluták nem tekinthetőek értékpapírnak. Nincs hatósági felügyelet, szabályozott piaci környezet kialakítva. Az szja törvény szerint egyéb jövedelemként kell bevallani a megvásárolt kriptovaluta később törvényes fizetőeszközre (fiat pénz) történő átváltása során elért nyereséget. Továbbá a bányászott kriptovaluta későbbi átváltása során keletkező árfolyam nyereséget is. Fontos, hogy amint forintban vagy egyéb devizában kifejezhető értéke lesz a kriptovalutával való kereskedésnek, abban az időpontban már adófizetési kötelezettség keletkezik.

2021-ben egyre jobban terjednek a virtuális és fizikai kriptokártyák (pl: Binance, Coinbase). A kriptopénzzel kifizetett termék vagy szolgáltatás végleges jövedelem felhasználásnak minősül. Ezeket az ügyleteket adózási szempontból ugyan úgy kell kezelni, mint ha fiat pénzre váltaná át kriptoját a kereskedő.

Az egyéb jövedelem a legkedvezőtlenebb adózási kategória a magánszemély befektetőknek. A jövedelem után 15%-os szja és felső korlát nélküli 15,5%-os szochot kell fizetni. Költségként nem lehet elszámolni a felmerülő kiadásokat, ezért az adóalapot a jövedelem 87 százalékában kell megállapítani. A tényleges adóteher így 26,535%. Egy millió forint jövedelem után 265000 forint adót kell fizetnie a magánembernek. Az önálló tevékenységből származó jövedelemhez hasonlóan az egyéb jövedelem is az összevont adóalap részeként adóköteles, így a magánszemélynek adóelőleget kell fizetnie negyedévente.

Kereskedési eszközök I Cryptofalka

Fontos szabály, hogy a jövedelem meghatározásánál költségeket nem lehet elszámolni, de a szerzési értéket le lehet vonni az értékesítési bevételből. Tehát aki egy millió forintot utal be egy kriptotőzsdére és vesz érte kriptovalutát, majd később 3 millió forintot vált vissza fiat valutára kriptovalutáiból és utal ki a tőzsdéről, annak 2 millió forint jövedelme keletkezik.

Az adókötelezettség megállapításához és a bevallásához a magánszemélynek szükséges a kriptovaluta megszerzésének és értékesítésének körülményeiről analitikus nyilvántartást vezetnie (Szja. tv. 5. számú melléklet). A nyilvántartás lehet egy dokumentum is amelyben részletesen vezetve van a megszerzett kriptovaluta fajtája, mennyisége, időpontja, szerzéskori értéke, valamint ugyan ezen adatok értékesítés esetén. Továbbá minden dokumentumot érdemes megőrizni, amely a számított jövedelmünket támasztja alá (pl.: bankkivonatok, kriptotőzsde be- és kiutalási tranzakciók története, kereskedési történetek).

Abban az évben kell bevallani a jövedelmet, amelyik évben forintban vagy egyéb devizában kifejezhető értéke lesz a kriptovalutával való kereskedésnek. Tehát a 2021. évi kereskedés jövedelmeit 2022. május 20. határidős szja bevallásban kell bevallani a NAV-nak.

Bitcoin Microstrategy I Cryptofalka

2021-ben a magyar adózási jogszabályok nem tartalmaznak rendelkezéseket a digitális pénz párokkal történő kereskedésre vonatkozóan. Pl. (Btc/Usdt, Btc/Eth). Érdemes azonban ezekben az esetekben is nyilvántartásokat vezetni. Véleményünk szerint a kriptovaluta párokkal történő kereskedések során felmerült nyereség nem tekinthető jövedelemnek, mivel az nem kerül átváltásra fiat valutára. Ebben az esetben a magánszemélynek nem kell feltüntetnie ezeket a nyereséges ügyleteket az szja bevallásában. Abban az esetben, ha fiat pénzre történik a váltás és kiutalásra kerül a kriptotőzsdéről/tárcából vagy kriptokártyát használva terméket vásárolnak rajta jövedelemmé válhat.

Fiat pénznek az országok törvényes fizető eszközei tekinthetőek (USD, EUR, RUB, HUF). Véleményünk szerint a stabilcoinok (USDC, USDT, BUSD) a kriptovaluták közé sorolandók, így ezekkel történő kereskedési ügyletekre a digitális pénz párokkal történő kereskedési szabályok vonatkoznak.

 

2.2. Kriptovaluta kereskedelem egyéni vállalkozói/céges formában

A NAV állásfoglalások alapján kijelenthető, hogy a gazdálkodó szervezetek esetében a kriptovaluta ügyleteket követelésként kell kezelni. A számviteli törvény és a társasági adó törvény követelések értékelésére és elszámolására, valamint a kapcsolódó adóalap-korrekciós tételekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Ennek megfelelően a könyvelés számára szükséges készíteni, lekérdezni a váltó/tőzsde oldaláról egy analitikus nyilvántartást. A nyilvántartásba szükséges rögzíteni részletesen a megszerzett kriptovaluta fajtája, mennyisége, időpontja, szerzéskori értéke, valamint ugyan ezeket az adatokat értékesítés esetén is. Az ügyleteket külön egymástól függetlenül kell kezelni. Az ügyletek végeredménye növelni, illetve csökkenteni fogja a meglévő követelések mértékét, valamint nyereségként, veszteségként jelentkezik.

Az év végén meglévő követeléseket át kell értékelni a december 31-i kriptovaluta árfolyamhoz viszonyítva. Jogszabály sajnos nem tartalmaz előírást, melyik váltó/tőzsde árfolyamán kell az értékelést elvégezni. Problémás lehet így például a hideg tárcákban tárolt kriptovaluták nyilvántartása. Céges/egyéni vállalkozói formában a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségeket el lehet számolni. Továbbá nagy előny, hogy lehetőség van veszteségelhatárolásra. Adókedvezményekkel optimalizálni lehet a vállalkozás adófizetési kötelezettségeit.

Céges formában végzett kereskedelem adómértékét a vállalkozás adózási módja határozza meg. (Társasági adó, KIVA, KATA) Ezeket az adózási formákat részletesen bemutattuk a Hogyan adózzon a bányász céges és egyéni vállalkozói formában résznél.

 

3. Lending, stacking, kripto megtakarítások adózása 2021-ben

A staking nem más, mint kriptovaluta tárcában coinok tárolása, amivel támogathatjuk a blokklánc hálózat működését. Lényegében kriptovaluták zárolása a jutalom megszerzése érdekében. Cserébe a letétbe helyezők bizonyos mennyiségű kriptovalutát kapnak. A stacking nagyon hasonló a lekötött tőke után kapott kamathoz. Ez a kamat is bevételnek minősül és magánszemélynek jövedelme keletkezhet, vállalkozás esetében pedig nyereségként kell tekinteni rá.

Ethereum staking 3 I Cryptofalka

Forrás: https://blokt.com/guides/proof-of-stake

Véleményünk szerint a magánszemélyként stacking során megszerzett kriptovalutákat akkor kell jövedelemként leadózni, amikor átváltásra kerülnek fiat valutára. Hasonlóan a kriptovaluta párokkal történő kereskedéshez. Fontos ebben az esetben is a nyilvántartások/dokumentumok vezetése és megőrzése.

Lending során magánszemélyként vagy vállalkozóként a kriptovalutáinkat fedezetként felhasználva juthatunk fiat kölcsönhöz (nexo, cripto.com). A fiat kölcsön mértéke mindig alacsonyabb, mint a hitel felvételekor fennálló kriptovalutáink piaci értéke. Ezáltal kriptovalutáink átváltása nélkül költhetünk fiat pénzt. A kölcsön időszaka alatt kamatot kell fizetnünk a hitelező részére. Adózási szempontól ez azért előnyös, mert nem származik jövedelmünk/nyereségünk az ügyletből, mivel a kriptovalutáink nem kerülnek átváltásra fiat valutává. Ennek következtében ezeket az ügyleteket a magánszemélynek a jövedelembevallásában sem kell feltüntetnie.

A kriptovalutákkal történő ügyletek adójogi szabályozása továbbra is várat Magyarországon. Amennyiben változna a magyar szabályozási rendszer, tájékoztatni fogunk benneteket róla. Ha szeretnétek konzultálni szakértőinkkel, azt itt megtehetitek ➡️ Bitcoin és kriptovaluta konzultáció. Elakadtál? Kérdésed van? Segítünk!

Papp Gábor – Könyvelő, adótanácsadó

 

További ajánlott cikkeink:

  1. Bitcoin és kriptovaluta konzultáció. Elakadtál? Kérdésed van? Segítünk!
  2. Bitcoin és blokklánc, egy új világ kezdete; Ebook
  3. Kriptovaluta és altcoin bemutatók, projekt ismertetők
  4. Bitcoin és kriptovaluta bányászat beállítások, útmutatók
  5. Kriptovaluta tőzsde ismertetők, Bitcoin vásárlás

TÁMOGASD A CRYPTOFALKA MŰKÖDÉSÉT 

Ha tetszik, amit csinálunk és szeretnéd biztosítani, hogy a Cryptofalka továbbra is a megszokott minőségi tartalmakat tudja nyújtani az olvasók számára, a következő linken tudod támogatni a munkánkat. Köszönjük! 👋

Donation: ➡️ LINK ⬅️

Oldalunk ellenőrzött Brave alkotó, így ha Brave böngészőt használsz BAT segítségével is tudod támogatni a munkánkat.

—————————————————————————————————————————————————–

A CryptoFalka által szolgáltatott információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik, a megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a CryptoFalka nem vállalkozik. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval! 

Bitcoin és kriptovaluta árfolyamok

#NamePrice

Hogy mi is a CryptoFalka Platform? 

Elemzések a jövő pénzéről a Bitcoinról és a többi kriptovalutáról! Havi oktatások, élő streamek, tippek, hírek, közösség! 

Ha szeretnél hatékonyan bekapcsolódni a digitális valuták világába vagy ha már ismerős a szakma de szeretnéd elmélyíteni a tudásodat és profitálni a digitális pénz forradalmából, akkor nálunk a helyed! Hiszen a Platformról minden információt, tippet és oktatást egy forrásból érhetsz el, méghozzá a szakma legjobbjaitól! 

cryptofalka kriptovaluta csoport discord

Elakadtál? Kérdésed van? Konzultálj a Cryptofalka szakembereivel! 

Bitcoin és kriptovaluta konzultáció I Cryptofalka

Hallgasd a Bitcoin kisokos podcast műsorát!

Bitcoin kisokos podcast cryptofalka

CryptoFalka heti hírlevél!

Szeretnél ingyenes altkoin elemzéseket kapni? Érdekel mi történt a Bitcoinnal és a Criptopiaccal a héten? Iratkozz fel heti hírlevelünkre!

Köszönjük! Sikeresen feliratkoztál hírlevelünkre.