Logo
Cryptofalka
Kezdőknek
Árfolyamok
Tagságok
Tőzsdék
Shop

A weboldalunk sütiket használ 🍪

Az Ön adatainak védelme fontos a számunkra! Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozása, a webhelyhasználat megértése és marketing tevékenységeink támogatása érdekében sütiket alkalmazhat. További információ erről az Adatvédelmi Tájékoztatóban.
Az EU a kriptovaluta-piac szabályozására készül

Az EU a kriptovaluta-piac szabályozására készül

Június 30.-án az Európai Unió tisztségviselői megállapodásra jutott a kriptoipar szabályozásának módjáról, zöld utat adva a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletnek (MiCA), amely az ágazat felügyeletét szolgálja majd a 27 tagországban. Egy nappal korábban, június 29-én az Európai Parlament törvényhozói elfogadták a pénzátutalási rendeletet (TFR), amely a kriptoeszközökre vonatkozó megfelelési normákat ír elő az ágazat pénzmosási kockázatainak visszaszorítása érdekében. 

Kiket érint az uniós kriptorendelet és milyen lehetséges hatások érhetik a kriptoipart?

 

 

A FATF és az újonnan hatályba lépett uniós jogszabályok kapcsolata

A következőkben ezt a két jogszabályt vizsgáljuk meg részletesebben, amelyek átfogó rendelkezéseik miatt mintaként szolgálhatnak a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force - FATF) többi, az EU 27 országán kívüli tagországoknak is. Hogyan is jutottunk el a szabályozások szükségességéig? Mi is az a Pénzügyi Akciócsoport? 

A Pénzügyi Akciócsoport egy globális kormányközi szervezet. Tagjai közé tartozik a legtöbb befolyással bíró állam és az EU. A FATF nem választott testület; az országok által kinevezett képviselőkből áll. Ezek a képviselők ajánlásokat (iránymutatásokat) dolgoznak ki arra vonatkozóan, hogy az országok hogyan alakítsák ki a pénzmosás elleni és egyéb pénzügyi felügyeleti politikáikat. Ezek az úgynevezett ajánlások nem kötelező érvényűek. Ha egy tagország azonban megtagadja azok végrehajtását, annak súlyos diplomáciai és pénzügyi következményei lehetnek.

EU Crypto

A FATF 2015-ben adta ki első iránymutatásait a kriptovalutákkal kapcsolatban, ugyanabban az évben, amikor például Brazíliában elkezdték megvitatni az első kriptovalutákra vonatkozó törvényjavaslatokat. Ezt a 2015-ös első dokumentumot, amely az Egyesült Államok szabályozó hatóságának, a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatnak (Financial Crimes Enforcement Network- FinCen) már meglévő irányelveit tükrözte, 2019-ben ismét elővették, és 2021. október 28-án megjelent egy új dokumentum "Updated Guidance for a risk-based approach to virtual assets and VASPs" címmel. Lényegében új iránymutatást ad a virtuális eszközök és a virtuális eszközszolgáltatók kockázatalapú megközelítéséhez. Ez tartalmazza jelenleg a FATF virtuális eszközökre vonatkozó jelenlegi iránymutatásait.

 

A travel rule, vagyis az utazási szabály

A fenti dokumentum az egyik oka annak, hogy az EU, az Egyesült Államok és más FATF-tagok annyira szorgalmasan dolgoznak a kriptopiac szabályozásán. Természetesen a fogyasztóvédelem is fontos szempont. Az EU-s tisztségviselők is számtalanszor hangoztatják, hogy a kripto vadnyugatnak véget kell vetni. 

Itt van a travel rule példája, amit már 29 ország parlamentje törvénybe iktatott. Természetesen mindegyik követte a FATF ajánlásait, hogy a kriptoeszközökkel foglalkozó szolgáltatóknak ellenőrizniük kell, hogy kik az ügyfeleik, és azt jelenteniük kell az illetékes monetáris hatóságoknak.

Nexo kriptovaluta váltó

 

 

Az európai digitális pénzügyi csomag

A MiCA egyike az Európai Bizottság által 2020-ban elindított digitális pénzügyi csomag keretében kidolgozott jogalkotási javaslatoknak. E digitális pénzügyi csomag fő célja, hogy elősegítse az Európai Unió pénzügyi ágazatának versenyképességét és innovációját. Európát globális szabványalkotóvá kívánja tenni, valamint fogyasztóvédelmet biztosítana a digitális pénzügyek és a modern fizetések területén.

Ezzel összefüggésben két jogalkotási javaslat - a DLT kísérleti rendszer (a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről) és a kriptoeszközök piacaira vonatkozó javaslat - volt az első kézzelfogható intézkedés az európai digitális pénzügyi csomag keretében. Az Európai Bizottság 2020 szeptemberében fogadta el a javaslatokat, akárcsak az pénzátutalásokról szóló rendeletet.

Az ilyen jogalkotási kezdeményezések a tőkepiaci unióval összhangban jöttek létre. A 2014-es kezdeményezés célja az egységes tőkepiac létrehozása az egész EU-ban, a makrogazdasági akadályok csökkentése érdekében. Meg kell jegyezni, hogy mindegyik javaslat csak egy-egy tervezet, amelyet a hatálybalépéshez az Európai Parlament 27 tagállamának és az EU Tanácsának meg kell vizsgálnia.

Ezért június 29-én és június 30-án az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa politikai tárgyalócsoportjai két "ideiglenes" megállapodást írtak alá a TFR-ről, illetve a MiCA-ról. Ezek a megállapodások még mindig ideiglenes jellegűek, mivel hatálybalépésük előtt még át kell haladniuk az EU Gazdasági és Monetáris Bizottságán, majd plenáris szavazásra kell kerülniük.

Nézzük tehát a kriptopiacra (kriptovaluták és eszközfedezetű tokenek, például stabilcoinok) vonatkozó főbb rendelkezéseket, amelyekről az Európai Parlament és az Európai Tanács politikai tárgyalócsoportjai megállapodtak.

 

 

A pénzátutalási rendelet főbb pontjai

Június 29-én állapodtak meg a TFR-ről szóló rendelkezésekről, más néven az "utazási szabályokról" (travel rules). Ezek a szabályok részletezik a kriptoeszközök átutalására vonatkozó konkrét követelményeket, amelyeket a szolgáltatók, például a tőzsdék, a nem önállóan kezelt tárcák (például a Ledger és a Trezor) és az önállóan kezelt tárcák (például a MetaMask) között kell betartani, betölti a pénzmosásra vonatkozó meglévő európai jogszabályi keret jelentős hiányosságát.

A FATF ajánlásait követve a főbb témakörök a következők:

1) minden kriptoeszköz-átutalást valós személyazonossághoz kell majd kötni, értéktől függetlenül (nulla küszöbértékű nyomon követhetőség);

2) a kriptoeszközöket érintő szolgáltatóknak - amelyeket az európai jogszabályok virtuális eszközszolgáltatóknak, azaz VASP-knek neveznek - információt kell gyűjteniük az általuk végrehajtott átutalások kibocsátójáról és kedvezményezettjéről;

3) minden kriptoval kapcsolatos szolgáltatást nyújtó vállalat bármely EU-tagállamban a meglévő pénzmosás elleni irányelv alapján jogalannyá válik, annak minden kötelezettségével;

4) a nem önállóan kezelt walleteket (not hosted wallets) is érinteti a szabályozás, mivel a VASP-k (virtuális eszközszolgáltatók)  kötelesek lesznek összegyűjteni és tárolni az ügyfeleik átutalásaira vonatkozó információkat;

5) a fokozott compliance intézkedéseket akkor is alkalmazni kell, amikor az uniós kriptoeszköz-szolgáltatók nem uniós jogalanyokkal lépnek kapcsolatba;

6) az adatvédelem tekintetében az utazási szabályok adataira az európai adatvédelmi törvény, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szigorú követelményei vonatkoznak majd;

7) az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) feladata lesz meghatározni a technikai előírásokat arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeit hogyan kell alkalmazni a kriptográfiai átutalások során az utazási szabályok adatainak továbbítására; 8) a közvetítő VASP-k, amelyek egy másik VASP nevében hajtanak végre átutalást, bevonásra kerülnek a hatálya alá, és kötelesek lesznek összegyűjteni és továbbítani a lánc mentén az eredeti kezdeményezőre és a kedvezményezettre vonatkozó információkat.

 

 

Virtuális eszközszolgáltatók (VASP) 

Itt fontos megjegyezni, hogy az európai TFR a jelek szerint teljes mértékben követte a FATF 16. ajánlásában foglalt ajánlást. Vagyis nem elég, ha a virtuális eszközszolgáltatók megosztják egymással az ügyféladatokat. Kellő gondossággal kell vizsgálni azokat a további virtuális szolgáltatókat is, amelyekkel ügyféltranzakciókat bonyolítanak, például ellenőrizni kell, hogy a többi virtuális szolgáltatónál végeznek-e ügyfélismereti ellenőrzést (KYC), és rendelkeznek-e pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó politikával, vagy elősegítik-e a magas kockázatú partnerekkel való tranzakciókat.

Ezen túlmenően a TFR-ről szóló megállapodást az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak párhuzamosan kell jóváhagynia az EU Hivatalos Lapjában való kihirdetése előtt, és legkésőbb 18 hónappal a hatálybalépését követően hatályba lép - anélkül, hogy meg kellene várni a pénzmosás és a terrorizmus elleni irányelvek folyamatban lévő reformját.

europe-bitcoin forrás: bitcoinbazis.hu

 

A kriptoeszközök piacainak főbb pontjai

A MiCA az európai kriptoszektort szabályozó legfontosabb jogalkotási javaslat, bár nem az egyetlen az európai digitális pénzügyi csomagon belül. Ez az első globális szintű szabályozási keret a kriptogazdasági ágazat számára, mivel a jóváhagyása olyan szabályokat ír elő, amelyeket a blokk mind a 27 tagállamának be kell tartania.

https://twitter.com/DrStefanBerger/status/1542589305360719872

Mint már említettük, az EU Tanácsának, a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek a francia elnökség alatt tárgyaló képviselői a június 30-i politikai háromoldalú egyeztetés során megállapodásra jutottak a kriptoeszközök piacaira vonatkozó javaslat felügyeletéről.

 

 

A megállapodásban főbb témái a következők

Mind az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA), mind az Európai Bankhatóság (EBA) beavatkozási hatáskörrel rendelkezik majd a virtuális eszközszolgáltatók, valamint a kriptoeszközök marketingjének, forgalmazásának vagy értékesítésének betiltására vagy korlátozására, amennyiben a befektetővédelmet, a piac integritását vagy a pénzügyi stabilitást veszélyeztetik.

Az ESMA-nak jelentős koordinációs szerepe lesz továbbá a legnagyobb, 15 millió feletti ügyfélkörrel rendelkező virtuális eszközalapú szolgáltatók felügyeletének egységes megközelítése érdekében.

Az ESMA feladata lesz a kriptoeszközök klímaváltozásra gyakorolt hatásának értékelésére szolgáló módszertan és fenntarthatósági mutatók kidolgozása, valamint a kriptoeszközök kibocsátásához használt konszenzusmechanizmusok osztályozása, energiafelhasználásuk és ösztönző struktúráik elemzése. Itt fontos megjegyezni, hogy nemrégiben az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága úgy döntött, hogy (32 szavazattal 24 ellenében) kizárja a MiCA-ból azt a javasolt jogi rendelkezést, amely a 27 uniós tagállamban meg akarta tiltani a "proof-of-work" algoritmus által működtetett kriptovaluták használatát.

EU Crypto

A harmadik országokban székhellyel rendelkező, az EU-ban engedély nélkül működő szervezetek nyilvántartásba vételét az ESMA fogja megállapítani az illetékes hatóságok, a harmadik országok felügyeleti hatóságai által benyújtott vagy az ESMA által azonosított információk alapján. Az illetékes hatóságok messzemenő hatáskörrel rendelkeznek majd a nyilvántartott szervezetekkel szemben.

A virtuális eszközszolgáltatókra szigorú pénzmosás elleni garanciákat kell alkalmazni.

 

 

Pénzmosás elleni garanciák

Az uniós virtuális eszközalapú szolgáltatóknak az EU-ban kell letelepedniük, és ott kell működniük, beleértve a helyi illetőségű igazgatót és a bejegyzett székhelyet abban a tagállamban, ahol az engedélyt kérik. Az engedélyezést meg kell tagadni, ha a pénzmosás elleni biztosítékok nem teljesülnek.

A tőzsdék felelősséggel tartoznak az ügyfeleiknek olyan hackertámadások vagy működési hibák miatt okozott károkért vagy veszteségekért, amelyeket el lehetett volna kerülni. A kriptovaluták, például a Bitcoin esetében a brókercégnek fehér könyvet kell majd készítenie, és felelősséggel kell majd tartoznia a félrevezető információkért. Itt fontos tudni, hogy mi a különbség a kriptoeszközök típusai között.

Mind a kriptovaluták, mind a tokenek a kriptoeszközök típusai, és mindkettőt értéktárolásra és tranzakcióra használják. A fő különbség közöttük logikai: a kriptovaluták "beágyazott" vagy "natív" értékátvitelt képviselnek; a tokenek "testreszabható" vagy "programozható" értékátvitelt képviselnek. A kriptopénz egy adott blokkláncon lévő "natív" digitális eszköz, amely pénzértéket képvisel. Egy kriptopénzt nem lehet programozni; vagyis nem lehet megváltoztatni a kriptopénz jellemzőit, amelyeket a natív blokkláncban határoznak meg. A tokenek ezzel szemben olyan testreszabható / programozható digitális eszközök, amelyek egy második vagy harmadik generációs blokkláncon futnak, amely támogatja a fejlettebb okosszerződéseket, mint például az Ethereum, a Tezos, a Rostock (RSK) és a Solana, többek között.

A virtuális eszközszolgáltatóknak el kell különíteniük az ügyfelek eszközeit. Ez azt jelenti, hogy azon kriptoeszközök nem lehetnek érintettek egy brókercég fizetésképtelensége esetén.

A VASP-knek egyértelmű figyelmeztetéseket kell majd megfogalmazniuk a befektetőik számára a kriptoaktívákkal kapcsolatos volatilitás és a veszteségek egészének vagy egy részének kockázatáról, valamint meg kell felelniük a bennfentes kereskedelemre vonatkozó tájékoztatási szabályoknak. A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció szigorúan tilos.

 

Próbáld ki az ingyenes publikus kereskedő csoportunkat és legyen a tiéd az értékes nyeremények egyike!

 

 

Szigorú stabilcoin szabályozások

A stabilcoinokra még szigorúbb szabályok vonatkoznak:

1) A stabilcoinok kibocsátóinak tartalékokat kell fenntartaniuk az összes követelés fedezésére, és folyamatos visszaváltási jogot kell biztosítaniuk a tulajdonosok számára;

2) a tartalékok teljes mértékben védettek lesznek fizetésképtelenség esetén, amivel megelőzhetők lehetnek a Terra Lunához hasonló esetek

 

 

NFT-k és a DeFi egyenlőre kimarad

Az először 2020-ban előterjesztett MiCA-javaslat több változaton is átment, mielőtt idáig eljutott, és egyes javasolt jogszabályi rendelkezések ellentmondásosnak bizonyultak. Péládul az NFT-k kimaradtak az új szabályokból - bár a MiCA rendezési megbeszélések során rámutattak arra, hogy az NFT-k egy későbbi időpontban bekerülhetnek a MiCA-javaslat hatálya alá.

EU Crypto

Ugyanígy a DeFi és a kriptohitelezés (lending) is kimaradt ebből a MiCA-megállapodásból, de a hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül jelentést kell majd benyújtani az esetleges új jogalkotási javaslatokkal.

Ami a stabilcoinokat illeti, azok tiltását fontolgatták. Végül azonban megmaradt az egyetértés abban, hogy a stabilcoinok EU-n belüli használatának betiltása vagy teljes korlátozása nem lenne összhangban a pénzügyi ágazat innovációjának előmozdítására irányuló, uniós szinten kitűzött célokkal.

 

 

Záró gondolatok

Röviddel a TFR- és MiCA-megállapodások bejelentése után többen bírálták a TFR-t, rámutatva arra, hogy bár a jogalkotók elvégezték a feladatukat, a származási és címzett-azonosítási intézkedések jóváhagyása csak a központi banki digitális valutákra tudják kiterjeszteni, de az olyan, a privacy blokklánchálózatokra, mint a Monero és a Dash, nem.

Mások amellett érveltek, hogy szükség van egy olyan harmonizált és átfogó keretrendszerre, mint a MiCA-javaslat, amely szabályozási egyértelműséget és kereteket teremt az iparági szereplőknek, hogy biztonságosan folytathassák üzleti tevékenységüket az EU különböző tagállamaiban.

Azonban több kérdés még nyitott marad… Vajon sikerült-e az európai döntéshozóknak kihasználniuk ezt a lehetőséget arra, hogy a digitális eszközökre olyan szilárd szabályozási keretet hozzanak létre, amely elősegíti a felelős innovációt és távol tartja a bűnözést? Vagy előfordulhat, hogy új tranzakciós eszközök fognak megjelenni, amelyek akadályozzák a kriptoeszközök nyomon követhetőségét? Kellett-e a szabályozás az algoritmikus stabilcoinok kockázata, amely több milliárd dolláros értékvesztést okozott a piacnak? Elegendő lehetne a piaci önszabályozás?

A pozicionálástól függetlenül, iparágként a kriptoszektornak szem előtt kell tartania a felhasználókkal szembeni elszámolhatóságot és számonkérhetőséget, hiszen azok között lehetnek tapasztalt befektetők és techzsenik, de olyanok is, akik keveset tudnak az összetett pénzügyi eszközökről.

 

 

Bitcoin és kriptovaluta konzultáció gif I Cryptofalka

 

További ajánlott cikkeink:

  1. Aktuális Bitcoin és kriptovaluta árfolyamok, coin elemzések
  2. Bitcoin és kriptovaluta konzultáció. Elakadtál? Kérdésed van? Segítünk!
  3. Bitcoin és blokklánc, egy új világ kezdete; Ebook
  4. Bitcoin és kriptovaluta adózás ultimate kisokos 2022
  5. Kriptovaluta és altcoin bemutatók, projekt ismertetők
  6. Bitcoin és kriptovaluta bányászat beállítások, útmutatók
  7. Kriptovaluta tőzsde ismertetők, Bitcoin vásárlás

Hogy mi is az a Cryptofalka Kereskedő Közösség?

Elemzések a jövő pénzéről a Bitcoinról és a többi kriptovalutáról! Havi oktatások, élő streamek, tippek, hírek, közösség! Ha szeretnél hatékonyan bekapcsolódni a digitális valuták világába vagy ha már ismerős a szakma de szeretnéd elmélyíteni a tudásodat és profitálni a digitális pénz forradalmából, akkor nálunk a helyed! Hiszen a Platformról minden információt, tippet és oktatást egy forrásból érhetsz el, méghozzá a szakma legjobbjaitól 2018-óta!

Válassz tagságaink közül

Bitcoin és kriptovaluta árfolyamok

Bitcoin BTC -3.39% $67,266.18
Ethereum ETH -3.78% $3,668.87
BNB BNB -2.67% $594.51
Solana SOL -6.12% $165.55
XRP XRP -0.44% $0.5235
Dogecoin DOGE -5.17% $0.1578
Cardano ADA -4.44% $0.4604
Litecoin LTC -0.82% $85.3
További árfolyamok
A CryptoFalka által szolgáltatott információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik, a megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a CryptoFalka nem vállalkozik. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!